اخبار

راه اندازی سامانه پیام کوتاه صدور پایانکار آتش نشانی

به گزارش امور ارتباطات فاوا، با جدیت و تلاش اداره عملیات معاونت شهر هوشمند سازمان، سامانه پیام کوتاه صدور پایانکار آتش نشانی جهت اطلاع رسانی از وضعیت پرونده های مراجعین راه اندازی شد.
پنجشنبه دهم مرداد 1398
    Tabriz Smart City
    Powered by : ITShams